Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de leer der wedergeboorte verklaard worden. Alle verschillen in^erstandehjke en zedelijke ontwikkeling worden hierdoor opgelost. Geen twee menschen staan gelijk in ontwikkeling; wij staan allen op verschillende sporten van de ladder en het ligt uitsluitend aan ons zelf om hooger te klimmen. En evengoed als wij wederom op de aarde moeten geboren worden, evengoed zijn wij hier vroeger reeds vele malen geweest, in eene andere persoonlijkheid, al missen wij ook de herinnering aan het verleden. Toch is dit laatste zeer verklaarbaar. Wij zijn immers een nieuwe persoonlijkheid geworden, hebben nieuwe stoffelijke hersenen ten gebruike ontvangen. Hoe zouden wij ons dan onze vroegere levens kunnen herinneren door deze nieuwe voertuigen? Dit lagere voertuig, het stoffelijk lichaam heeft immers nooit de vorige levens van zijn eigenaar doorgemaakt! De moeilijkheid van herinnering ligt niet hierin, dat wij vergeten hebben, neen, zij ligt in het feit, dat het tegenwoordig lichaam uitsluitend in zijn tegenwoordige omgeving opgaat en niet in staat is weerklank te geven op de fijne trillingen, waarin alleen de Ziel spreken kan. Zij, die zich het verleden willen herinneren, moeten het tegenwoordige niet het middelpunt maken van hun belangen; zij moeten hun lichaam reinigen en verfijnen, totdat het in staat is indrukken uit de ijlere gebieden te ontvangen.

Zoolang het bewustzijn van den mensch gevestigd is in den lageren aard, zoolang zal de herinnering van vorige levens ook uitbhjven. Toch herinnert zich de ware mensch al zijne vroegere gebeurtenissen, doch kan deze niet door verschillende lichamen heen met zijn stoffelijke brein verwerken. Alleen de uitkomsten van vroegere gebeurtenissen in onze vorige levens, in eigenschappen belichaamd, staan den stoffelijken mensch ten dienste.

Sluiten