Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornaamste tsijbeiwetten van

ECONOMIE EN GELDWEZEN

1) God is het die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen. Deut. 8 : 17-18.

2) Gods vrije gaven zijn voor allen bestemd. Matth. 5 : 45

3) Leen I Zonder Rente, zonder

Wlnsl I Deut. 23 : 19-20

uitsluitend als dienstbewijs. 'Deut. 1 5J: 6-11 e.a

4) Gods Eigen Tiende : Verplichte

belasting voor Kerk, Armen, i

Zieken. 72 verwijzingen

Tien percent op het volie inkomen van ledereen. leder mensch Gods rentmeester. Gods zegen,

5) Onjuiste Maten, Gewichten en

variable' Waardemeters zijn Lev. 19: 35-36 ontoelaatbaar. Deut. 25:1 3-1 6ea.

6) Coöperatie (naastenhulp), geen

afbrekende Concurrentie. Deut. 23 : 1 -4

7) 7e Dag : Sabbath-heil ging en

rust in familie, zaak en bedrijf. Exod. 20:9-11 e.a.

8) 7e Jaar: Sabbath-Jaar, Alle

schulden gedelgd. "Lev. 25: 1-7 e..a

'**L«^. ■ ■■ Zegen en voor-

^>Mj * spoed, o- Straf, ^ÊjÊÊÈÊiSÈ

■ afhankelijk van IBB

het houden der ]fËl

Deut. 8: 17-18. Matth. 5: 45

Sluiten