Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 01928

IN" HOEVEREE

HEEFT DE GENOOTSCHAPPELIJKE BAND, DIE SEDERT 1816 AAN DE NED. GEREFORMEERDE KERKEN IS OPGELEGD, VOOR DE BIJZONDERE KERKEN DIE DAARIN GEPLAATST ZIJN EENE BINDENDE KRACHT?

beantwoord op de Algemeene Vergadering der Nederlandsohe Vereenigine

VAN VRIENDEN DER WAARHEID ENZ.;

n op 13 April 1883,

DOOR

Prof. Dr. F. L, RUTGERS,

EN

Jkhr. Mr. A. F. DE 3AV0RNIN LOHMAN.

Overgedrukt üit hst/verslag der Twintigste Algemkene Vergadering

4 tas GENOEMDE VeREENÏGIXQ.

1K 1 • -

AMSTERDAM. — II. J. WINTER. 1882.

Sluiten