Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liever niet; trouwens, het kan nu beter genoemd worden dan in de zomerconferentie; en dat is: de groentijd. Naar zijn beide kanten, het zich er aan onderwerpen, en het er aan mee doen. Misschien is het laatste nog gevaarlijker dan het eerste, en ook onder degenen die Christenstudenten willen zijn, zijn er. die zich wel eens afvragen mogen of hun gedrag in dat opzicht altoos voor God te verantwoorden is geweest. Maar, dat toch geen algemeen oordeel worde geveld! Ik voor mij meen, dat, hoeveel ellendigs er ook in zijn moge, — en dat is er zeker in, — zooals tegenwoordig de toestanden zijn, althans te Utrecht, wie er zich aan durft onderwerpen, en er zich niet om geheel uitwendige redenen, financiën, gezondheid, enz. van onthouden moet. er groote winst, en laat mij het maar zeggen : een zegen, uit wegdragen zal. Maar aan den anderen kant, ik zal het niemand daarom aanraden, alsof daarvan nu het studentenleven afhing. Laat ons de dingen toch eenvoudig nemen ook op dit punt! Wat op den weg ligt van den een, ligt daarom nog niet op den weg van den ander, en wat voor den een volkomen natuurlijk en daarom goed is, kan voor den ander toch zeer noodlottig zijn.

Dit is onze vrijheid, dat wij ons zeiven met onze vrijheid stellen in den dienst des Heeren, en dat wij ons dan laten leiden door de natuurlijke aanwijzingen waarmede hij tot ons komt. De studentenvrijheid die wij niet hoog genoeg kunnen stellen, moet een deel worden van de vrijheid waarmede Christus ons vrij gemaakt heeft en waarin t-wij staan.

En wanneer nu de meesten uwer zullen zeggen: nu weten wij nog niets, dan antwoord ik: neen, dat spreekt ook van zelf; want — ik wil over al deze dingen persoonluk spreken met ieder die behoefte aan voorlichting heeft, maar, waar het de vrijheid van een Christenmensen geldt,

Sluiten