is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een echte Moeder voor Haar Volk Koningin Emma op bezoek in een Kinderziekenhuis.

minder in dagen van vreugde en nationalen jubel. Welkeen dag van beteekenis in 't leven der Koningin-Moeder was 7 Februari 1901, toen haar beminde dochter in 't huwelijk trad met Hertog Hendrik van Mecklenburg .... Wat zal deze liefhebbende moeder gebeefd en — gebeden hebben, toen kort daarna onze Koningin door een zeer ernstige ziekte getroffen werd .... En was 30 April 1909 voor ons volk een heerlijke feestdag — wie zal zeggen wat er in 't hart onzer Koningin-Moeder omging, toen zij metvochtigen blik neerzag op haar kleindochter Juliana, die haar eerste bedje vond in de wieg, waar in 1880 ook haar moeder in gerust had?

Koningin Emma was en bleef een echte moeder voor haar volk — wie zou 't kunnen of durven tegenspreken? En het verlangen uit haar kinderjaren: meehelpen lijden en smart verzachten, leeft nog immer krachtig in haar hart.

Dikwijls lezen we berichten over bezoeken, die onze