is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor studenten die op zijn elfen dertigst zijn opgebracht, is het hier mis: werken voor de kost, is het spreekwoord. Mijne brieven moeten gefrankeerd zijn ; dit moet ik ook doen totNewYork, en ieder brief van u zag ik gaarne voorzien met een briefje van J. L.. . . Zijt alle gegroet van mij, inzonderheid uwe vrouw en de heer Veenhuizen ; en ik betuig nogmaals mijnen hartelijken en welmcenenden dank voor het onderwijs van UE. en den heer Veemiiuizen te hebben onlfangen. Schrijf duidelijk, anders heb ik er niet aan, broeder! Ontvangt ook gij mijne hartelijke en welmeenende groete en toewenscbing van des Heeren zegen.

Uw liefhebbende en heilafsmeekende broeder in Christus ,

R. SLEIJSTER.

Laat dezen vooral mijnen Vader lezen, broeder Brümmelkajip. en bezorg den inleggenden brief aan J. L.. ., hiermede zult gij mij genoegen doen; ik hoop ik verg niet te veel van u. Mijn adres is: Mr. R. Sleijster, te Waupun Fond du Lak Con/y Wisconsin in N.-Amerika. Als gij weet waar de Arnouds zijn als gij schrijft, laat mij dit weten. Van die dezen winter of in het laatst van 1843 zijn afgevaren , weten wij niet, als een die in Snekede boven Albany gestorven is. Alle man moet iich wachten voor William 1'. Paff Deutsches Gaslhaus N. ö, Hamillonstrasse Albany. In Milwaukee is een goed logement, waar wij ook zijn geweest; het adres is: Gasthaus y,um Adler, von IIeinrich Lieber, Milwaukee. M. L. De Duitschers zijn niet te vertrouwen. In Buffalo moet men zich wachten voor Napoleonliaus, Deutsches Gasthaus. IIus-Hótel is daar goed. Hier wonen te Beest, Boland , Rensinck en nog enkelen uit Dinxperloo en uit Winterswijk. Ik heb opgemerkt dat vele Hollanders bij vergrooting geschreven hebben, ik wil en zal altijd al de bezwaren en het goede schrijven.