is toegevoegd aan uw favorieten.

Waar het om gaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toeft, om het dagelijksch brood te verdienen, en de moeder vaak door haar talrijk gezin en de vele lijdelijke zorgen, die de kinderen medebrengen, zich maar al te weinig aan hunne vorming en opvoeding kan wijden, daar ontvangt de school het leeuwenaandeel dezer taak. En daarom is het zoo gewichtig, zegt Beets, hoe de school is. „Gevoed wordt het kind altijd en overal; gevoed wordt het door elk onderwijs, hoedanig ook. Een atmosfeer is overal en in elke school. Het is maar de vraag welk. voedsel het kind wordt toegebracht, welke lucht het inademt?" (blz. 50) En Beets ziet duidelijk in dat meer en meer de godsdienst uit de school verbannen zal worden; de godsdienst zooals Beets dien kent, de beljjdenis van het Evangelie naar de Schriften — en „hij gelooft en verwacht dat dit principe meer en meer zal doordringen, meer en meer gesystematiseerd zal worden, en dat de staat van zaken op de openbare scholen aller jammer lij kst wezen moet." (blz. 51).

De edele man heeft niet te zwarte voorstelling gehad van wat komen zou en komen moest.

Eerst zong men in de volksschool van Nederland: En wie in Jezus Christus sterft,

Voorwaar, hij hooger kroon verwerft Dan eenig prins op aarde.

Maar in den volgenden druk van het schoolboekje moest dit luiden:

En wie met vroom vertrouwen sterft, Voorwaar, hij hooger kroon verwerft Dan eenig prins op aarde.

Eerst mocht de vaderlandsche jeugd nog zingen: God is Vader, is Behoeder,

God, die al wat is, gebiedt;