is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk een wonder is dit lichaam ! Het oog, dat zich naar behoefte verwijdt of verengt, dat bij 't zien in de verte de wetten van den verrekijker en bij het zien in de nabijheid die van het vergrootglas toepast, het is reeds eene wonderbare wereld van teere zenuwen en spieren, die millioenen lichtstralen en beelden opnemen en getrouwlijk aan de ziel mededeelen, hoe er de wereld daar buiten uitziet. Evenzoo het menschelijk oor, in 't welk 4300 wondertijne staafjes, evenals de snaren van eene harp, bij 't minste geluid trillen, en waardoor de geest met de wereld der tonen verbonden wordt en het grootste wonder verneemt n.1. het woord. Om echter deze edele organen in het leven te behouden, zijn de voedingswerktuigen noodig: mond, keel en maag. Ze zorgen voor de noodige voeding, zoodat het brood, dat ge voor eenige uren nog als doode stof op uwe tafel liggen zaagt, in bloed wordt omgezet, waarvan ge leeft, waardoor ge denkt. En het bloed, deze geheimzinnige vloeistof, waarvan de bijbel zegt dat in haar het leven of de ziel wonende is, wordt door het hart opgenomen, dit middelpunt van alle leven, en rusteloos, bij dag en bij nacht, of ge er aan denkt of niet, stuwt het hart deze levenssap door de fijnste aderen tot in uwe hersens en uwe vingertoppen en voedt daarmede uw gansche lichaam. Ware dit uw hart eene door menschen gebouwde machine van staal of diamant, zoo zou het reeds lang versleten en waardeloos zijn. Wrant het slaat 70 maal in de minuut, dat is 100.800 maal per dag, 36.792.000 maal per jaar, en wanneer ge 50 jaar oud en een gezond mensch zijt, heeft uw