Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewoners van dorpen en kleine steden ? Daar vindt men het grootste gedeelte der bevolking ook gehuisvest in kleine woningen, waar men geen afzonderlijke ziekekamer kan inrichten; ook daar moeten de kinderen, zoodra zij hunne handen kunnen uitsteken, die handen gebruiken om geld te verdienen tot vermeerdering van de inkomsten van het gezin, zoodat er voor de oppassing van zieken geen hulpkrachten beschikbaar zijn, ook daar laten de financiëele omstandigheden geen voldoende versterkende voeding, noch een langdurig ziek-zijn met daaraan verbonden inkomstenderving toe. Maar wanneer nu hier toch iemand ziek wordt, is men in de onmogelijkheid de omstandigheden te verbeteren. Wel wordt hier en daar een wijkverplegingsdienst ingericht, maar daarmede is dan ook meestal het uiterste bereikt — en lang niet overal vindt men zelfs dit ideaal! Een ziekenhuis of diaconessenhuis, naar de eischen des tijds ingericht, waar men de patiënten in alle opzichten goed kan behandelen, vindt men slechts in zeer weinige gemeenten van ons Vaderland.

Hierover zou heel wat kunnen geschreven worden, maar wij doen dit niet. Wij willen echter één voorbeeld aanhalen om aan te toonen hoe treurig het op het

Sluiten