Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertroosten. Zij brengt hem de blijde tijding dat er ook voor hem hoop is. Zij zegt hem dat, hoewel hij een groot zondaar is, een groot Zaligmaker hem is gegeven; dat, hoewel hij onbekwaam is om zich zeiven te regtvaardigen, God hem kan en wil regtvaardigen om Christus wil.

Geene leer is meer in staat om den Christen voldoening te schenken. Het volmaakte werk van Christus is de vaste grondslag zijner vertroostingen. Indien er iets te doen ware overgebleven, waar zou hij den vrede vinden? Iiij zou nimmer weten of hij genoeg gedaan had, en of hij werkelijk behouden was; maar eene leer die zegt dat Christus alles volbragt heeft, dat ons niets anders te doen staat, dan te gelooven en den vrede te ontvangen verdrijft al zijne vreezen.

Gecne leer is zoo bevordelijk aan de heiligheid. Zij trekt den mensch door de magtigste koorden, door die der liefde; doet hem zijne schuld gevoelen; en hij wordt door dankbaarheid gedreven om veel lief te hebben, omdat hem veel gegeven isDe verheffing der werken zal nimmer de

Sluiten