Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANTIEKE CULTUUR

onder redact» van Dr. D. COHEN, Dr. E. SLI|PER en Dr. H. WACENVOORT

A. CAPITA SELECTA UIT DE CULTUURGESCHIEDENIS DER OUDHEID.

In deze serie verschenen :

Dr. P. J. Enk, Latijnsche Letterkunde, ingen. f 2.90, geb. f 3,25. Dr. F. Muller Jzn„ Grieksche Kunstgeschiedenis, ingenaaid f 1,50, gebonden, 2e druk, f 1,75.

Dr. D. Cohen, De Hellenistische Cultuur (met een bloemlezing uit

schrijvers, inscripties en papyri), f 1,50.

Dr. H. M. R. Leopold, Romeinsch Leven, f 1,50.

Dr. H. Wagenvoort, Varia Vita, ingen. f 2,50, geb. f 2,90.

In voorbereiding:

R. Casimir, Grieksche Wijsbegeerte.

Dr. W. E. ]. Kuiper, Grieksche Letterkunde.

Dr. F. M. Th. Böhl, De Beschavingsgeschiedenis van Assyrië en Babylonië.

Dr. D. Cohen en Dr. G. ]. Thierry, De Egyptische Cultuur.

B. SCHOOLUITGAVEN VAN GRIEKSCHE EN LATIJNSCHE SCHRIJVERS.

In deze serie verschenen :

Dr. O. Damsté, M. Tullius Cicero, Epistulae selectae, ingen. f 1,90, geb. f 2,25.

Dr. T. Goedewaagen en Dr. E. Slijper, Plato, de Mythendichter. Leesboek uit Plato, ingen. f 1,90, geb. f 2 25.

Dr. J. Mehler, Vergilius' Aeneis, met inleiding en commentaar. Eerste deel: Boek I en II, ingen. f 1.90, geb. f 2,25.

Tweede deel: Boek III en IV, ingen. f 1,60, geb. f 1,90. Dr. H. Oldewelt, Phaedo van Plato, ingen. f 1,90, geb. f 2,25. Dr. A. Sizoo, Bloemlezing uit Christelijke Latijnsche schrijvers, ingenaaid f 1,90, gebonden f 2,25.

In voorbereiding:

Dr. J. Mehler, Vergilius' Aeneis. Boek V—XII.

Dr. E. H. Renkema, Plautus' Trinummus.

Sluiten