Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HELP ONS O GrOD ONZES ÏÏEILS!

Toespraak gehouden te Zwolle 6 Juli 1898 bij het

biduur voor de jaarvergadering van de vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden grondslag,

door

P. BIESTERVELD.

M. II.! Een van de meest uitnemende voorrechten den geloovige geschonken is zeker wel, dat hij zijne nooden den Heere zijnen God en Vader in Christus voorstellen mag. Het is tot zonderlinge vertroosting aldus tot God te mogen naderen, aan zijne dankzeggingen Hem tot lof uitdrukking te geven, en de bekommering en strijd des levens Hem te klagen. Het leven der gemeenschap met God wordt er door versterkt, de kracht tot den strijd wordt er door gestaald. Immers het gaan in den gebede is de van God verordende weg waarin Hij zijn kracht in de zwakheid der zijnen verheerlijken wil.

Geldt dit alles reeds voor het persoonlijk leven, niet minder ook voor het gemeenschapsleven der geloovigen. Zoo sterk, dat in des Heeren kerk naast de bediening des Woordsen der Sacramenten naar goddelijke ordinantie ook de dienst der gebeden is geinstitueerd. De dienst der gebeden is

Sluiten