Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geheel geïsoleerde bestaan. Ik voel de waarde van deze onderscheiding. Ik ben geneigd haar tot zekere hoogte op Jezus toe te passen. Ten opzichte van dezen grooten doode geldt de zin van den grooten dood, die niet over Hem, maar waarover Hij beschikt. Zoo versta ik er ook iets van, dat Jezus de vreeze des doods wegneemt van hen, die het leven en den dood hebben leeren zien in het licht van Golgotha.

„Inuwe handen beveel Ikmijnen geest, "deze woorden zijn weer een citaat uit het psalmboek, waar zij worden gevolgd door de betuiging: „Gij hebt Mij verlost, Heere, Gij, God der waarheid" (Ps. 3i :y). En zooals vóór Hem hebben velen na Hem zich met dit woord gesterkt in de ure van hun sterven. Ik denk aan Polycarpus, Huss, Luther en aan de tallooze ongenoemden, voor wie de stervende Jezus het sterven mogelijk, dragelijk en zelfs licht heeft gemaakt. Want het licht, dat van dit kruiswoord uitschijnt, reikt wel zeer ver. Wat zou voor velen het leven en het sterven zijn, dat van hen zeiven en dat van anderen, als zij het niet konden zien in het licht van Golgotha ? Een geest, die niet met het lichaam medesterft. Een plaats, waar hij veilig kan worden gedeponeerd. Vaderarmen, die zich openen in de leegte der eeuwigheid. En dit niet als spel van fantasie of als deining van gevoel, maar als geloof in Hem, die door zijn sterven deze toekomst tot zekerheid maakt voor de zijnen, voor den moordenaar in de eerste plaats en voor allen,

Sluiten