Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK VI. OVER DE WERELD IN HAAR GEVALLEN STAAT.

par. bladz'

40. De Oorsprong der Zonde ... 1

41. De Verbreiding der Zonde 61

42. Wezen en Werking der Zonde 121

43. De Straf der Zonde 158

HOOFDSTUK VII. OVER DEN PERSOON EN HET WERK VAN CHRISTUS.

44. Het Verbond der Genade 199

45. De Persoon van Christus 245

46. Het werk van Christus in zijne vernedering 349

47. Het werk van Christus in zijne verhooging 469

HOOFDSTUK VIII. OVER DE WELDADEN DES VERBONDS.

48. De Heilsorde 551

Sluiten