Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII (vervolg).

§ 49. Roeping en Wedergeboorte.

Voor de soteriologisehe onderwerpen in deze en de volgende paragrafen werd reeds litteratuur opgegeven in § 48, deel III551 v. Speciaal zij hier nog genoemd: Can. Dordr. III IV en de oordeelen der afgevaardigden over het derde en vierde artikel der Remonstranten. Gomarus, de gratia conversionis, Op I 85-126. Trigland, Antapol. c. 23-33. Voetius, de statu electorum ante conversi. onem, Disp. II 402—432; de regeneratione, ib 432—468; an Christus electis et salvandis specialem gratiam regenerationis et fidei sit meritus, ib. V 270—277. Spanhemius, Elenchus controv. de religione, Op. III 875 v.; disp. de quinquarticulanis controversiis, ib. 1167-1188. Hornbeek, Theol. Pract. 1. VI. Ridderus, De mensche Godts (uittreksel uit de geschriften van W. Teellingh.) Hoorn 1658. C. Vitringa, Korte schets van de Christ. Zedenleere ofte van liet geestelijk leven. Vierde druk. Amsterdam 1739. A. Driessen, Oude en nieuwe mensch. Gron. 1738. Boston, Des menschen natuur in deszelfs viervoudige staat. Leiden 1742. Owen, Pneumatologia, of eene verhandeling over den H. Geest. Rotterdam 1746. James Buchanan, The office and work of the Holy Spirit. Edinburgh 1842.

Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott, 5e u. 6e Aufl. Stuttgart 1908. E. Wacker, Wiedergeburt und Bekehrung 1893. Gennrich, Die Lehre von der Wiedergeburt, die Cliristl. Zentrallehre in dogmengesch. u. religionsgesch. Beleuchtung. Leipzig 1907. Seeberg, art. Berufung in PRE3 II 65< v. Iiirn, art. Wiedergeburt in PRE3 XXI 246 v. James, The varieties of religious experience, a study in human nature. Being the Gifford lectures in 1901 1902, 12th impr. New-York. Starbuck, The psychology of religion 2. London 1901. G. A. Coe, The spiritual life 1903. Geelkerken, De empirische psychologie. Amsterdam 1909. A. Kuyper, Het werk van den H. Geest. Amsterdam 1888. A. Kuyper Jr., De Band des verbonds. Amsterdam 1906.

433. Door Woord en Geest brengt God de schepping, en ook de herschepping tot stand. Door te spreken, roept Hij alle dingen uit het niet te voorschijn, Gen. 1, Ps. 33: 6, Joh. 1: 3, Hebr. 1: 3, 11:3; door het woord zijner almacht richt Hij de gevallene wereld weer op. Hij roept Adam, Gen. 3 : 9, Abram, Gen. 12 : 1, Jes. 51. 2, Israël, Jes. 41: 9, 42 : 6, 43 : 1, 45 : 4, 49 :1, Hos. 11: 1, Jer. 31: 3,

Geref. Dogmatiek IV. 1

Sluiten