Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenmin als een assensus implicitus, want zonder eenige kennis o-een geloof denkbaar *); het speciale object van dit geloof is evena bii Luther de belofte Gods in Christus, of Christus zelf m het^geH Schrift ■)• en de assensio des geloofs is ook bij Calvijn Zr „ta "celi, afi'eetns .nam intelligen*ae ,, wordt elders door hem omschreven als firma et rffieax fid™.. ), e„ van de divinae erga nos benevolent.ae cogmtm heet het nog „ader, dat ze per Spiritnm Sanetnm et revelatnr ment.bns

^ Het^on^rscheid^tussehen de Roomsche ^e^ormato^Cg^.<^^

h Lt heUn eene door de genade Gods mogelijk gemaakte, vnje en

—inglverstand^an.ldn —

* !„ef rrr zzzz

religieuze natuur. . geopenbaarde waarheden, maar

object, niet maar, als br, Rome alle g^P de

bepaaldelijk de divina benevo e,^J *****

::t chLuS ^ l* **« ** g**™

rit pr on seenerlei wijze door voortgebracht, maai ïg Stahl\ r volkomen1t^ Christus gereed, gaat dus aan het geloof &ö f en wordt door dat geloof alleen aangenomen en ontvangen. eTsAs daarom het geloof bij de Hervormers, hetzij het als cogmtio , , fi, -a omSchreven worde, steeds eene zekere kennis, een :LS—en°; het staat van natnre ^n -n^e, ^ en

zichzelf is toch altijd zekerheid6).

1) Inst. III 2, 2—5.

2) Inst. II 6, 4. III 2, 7.

3) Inst. III 2, 8.

<) Comni. op Rom. 10 : 10.

6) Inst. III 2, 7.

•) Inst. III 2, 17 v.

Sluiten