Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Christus als Koning zijner kerk ervoor zorgen zal, dat er steeds op aarde eene vergadering van geloovigen zal zijn, hoe klein en onaanzienlijk ook, die zijn naam belijdt en in Hem al haar zaligheid vindt x).

§ 54. De regeering der kerk.

%

Bij de litteratuur, in de vorige paragraaf genoemd, voege men die, welke handelt over de organisatie der kerk in den apost, en na-apost. tijd, en vermeld wordt door Harnack, Entstehung und Entwickelung der Kirchenverfassung un des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrh. Nebst einer Kritik der Abhandlung R Sohm's • »"Weeen und TJrsprung des Katholizismus" und Untersuchungen uber sEvangelium," »Wort Gottes" und das Trinit, Bekenntniss. Leipzig Hinnchs 1910 bl 1 en vollediger nog door P. A. E. Sillevh Smitt, De organisatie van de Chnst. Kerk in den apost. tijd. Rotterdam 1910 bl. 15-19. Voorts komen in aanmerking werken over Kerkrecht, vooral van Voetius, Pol. Eccl. inzonderheid deel II en III vele artikelen over Gemeinde, Kirchenregiment, Verfassung (van Hat nack, wiens bovengenoemd werk van dit artikel eene uitbreiding is) in PRE' en de bii de verschillende onderwerpen in deze paragraaf nog te noemen litteratuur. Een beknopt en duidelijk overzicht van de verschillende stelsels van kerkregeering in Engeland (Anglik. kerk met hare verschillende richtingen, vrije kerken, Plymouthbrethren, Method., Presb., Congreg.) wordt gegeven door J^Gumness Hogers, The Church systems of England in the 19 century*. London 1891.

497. Bij de kerk als vergadering der geloovigen is eene regeering onmisbaar. Gelijk bij den tempel een bouwmeester, bij den akker een zaaier, bij den wijnberg een landman, bij het net een visscher, bij de kudde een herder, bij het lichaam een hoofd, bij het gezin een vader, bij het rijk een koning behoort, zoo is ook de kerk niet zonder een gezag te denken, dat haar draagt en leidt, verzorgt en beschermt. In nog specialer zin dan op politiek terrein berust dit gezag bij God, die niet alleen de Schepper aller dingen, maar

1) Verg. over de eigenschappen der kerk van Protest, zijnde: Martyr, Loei C. bl. 226. Turretinus, Theol. El. XVIII qu. 5 v. Heidegger, Corp. Theol. XXVI 16 v. Maresius, Exeg. conf. Belg. art. 27. Witsius, Exerc. in Symb. 24. M. Vitringa, Doctr. IX 81. Mastricht, Theol. VII 1, 9. Quenstedt, Theol. IV 482, 497. Thomasius, Christi Person und Werk II 543. Philippi, Kirc.hl. Gl. \ 3 bl. 16 v. Hase, Handb. der Protest. Polemik I c. 1. Van Oosterzee, Dogm. § 130.

Sluiten