Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wedergeboorte niets anders toepast dan liet woord, de kracht, de verdienste van Christus, leidt vanzelf ook het bewuste leven naar dat woord heen, dat Hij uit Christus nam en door profeten en apostelen beschrijven deed.

§ 57. De Sacramenten.

Eclwin Hatch, Griechentum und Christentum 1892, en andere werken, reeds deel I 667—670 genoemd, voorts nog Mortier—von Schuiert, Kirchengeschichte I 332 v. K. H. E. de Jong, Das antike Mvsterienwezen in religionsgesch. etbnol. und psych. Beleuchtung. Leiden 1909. G. L. Halm, Die Lehre v. d. Saki-, in ihrer gesch. Entw. Breslau 1864. Dogmenhist. werken van Schwane, Harncick, Loofs, Seeberg.

Hugo Vict., de sacramentis. Lombardus en commentatoren op Sent. IV dist. 1 v. Thomas, S. Theol. III qu. 60 v. c. Gent. IV 56 v. Bonaventura, Brevil. VI. Conc. Trid. sess. VII v. Catech. Rom. II c. 1 v. Bellarminus, Controv. chr. fidei t. III. P. Canisius, Summa doctr. chr. t. II. Theol. Wirceb., t. IX. X. Möhler, Symb. c. 4. Heinrich— Gutberlet, Dogm. Theol. IX. Scheeben—Atzberger, Dogm. IV 2. C. Pesch, Prael. dogm. t. VI. VII. Pohle, Dogm. III4. Oswald, Die dogm. Lehre v. d. h. Sakr.'2 Münster 1864. 51894.

Luther bij Köstlin, Luthers Theol. II 503 v. Gerhard, Loei theol. XVIII—XXI. Quenstedt. Theol. IV 73 v. Hollaz, Ex. theol. bl. 1053 v. Schmid, Dogm. d. ev. luth. K. § 53 v. Calvijn, Inst. IV 14—19. Polanus, Synt. Theol. bl. 490 v. Maccovius, Loei Comm. cap. 77—80. Synopsis pur. theol. disp. 43—47. Mastricht, Theol. VII c. 3 v. Turretinus, Theol. El. 1. XIX. De Moor, Comm. c. 29-31. M. Vitringa, Doctr. VI 308 v. VII. VIII. J. H. Bachiene, De lere van de Sakramenten na den aart van de Goddelijke verbonden verklaard. Utrecht 1771.

Kant, Religion innerhalb usw. ed. Bosenkranz, bl. 241 v. Schleiermacher, Chr. Gl. § 136 v. Kaliler, Die Sakramente als Gnadenmittel. Besteht ihre reformatorische Schatzung noch zu Recht? Leipzig 1902. Kattenbusch, art. Sakrament in PRE3 XVII 349—381. J. C. Lambert, The sacraments in the New Test. 1903. Kuyper, E. Voto Dordr. II 426 v.

523. Bij het woord komt als tweede genademiddel het sacrament. De H. Schrift kent dezen naam niet en heeft ook geen leer over de sacramenten in het algemeen. Zij spreekt wel van besnijdenis en pascha, van doop en avondmaal, maar vat deze instellingen niet onder één begrip saam. Zoo geschiedde ook nog niet in de eerste Christelijke gemeenten. Ofschoon wij Hd. 2 :42 lezen, dat de gemeente te Jeruzalem volhardde in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden, en

Sluiten