is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De jonge kinderen sterven zo wel als de oudeu, dies is 't dan zeker dat ze zondig en verdorven zyn, dewyl de dood een bezoldinge der zonde is, Rom. 6 : 23.

4. 't Blykt ook uit de noodzakelijkheid der veranderinge, die alle menschen van noden hebben om Zalig te worden , Joh. 3 : 5. Jesus antwoorde, voorwaar voorwaar zegge ik u, zo iemand niet geboren is uit water ende geest, hy en kan in het Ivoninkryke Gods niet ingaan. Nu alle die bekeering en wedergeboorte van noden hebben, zyn zondig, zo dan ook de kinderen, nademaal niemand zonder heiligmaking God zien