is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROOMSCH-KATHOLIEKE PERS.

Bldz. Bldz.

De Beiaard 162 Nieuwe Haarlemsche Courant . . 170

Breda'sche Courant 164 Limburger Koerier 171

Centrum (Het) 164 De Maasbode 173/174

Dagblad van Noord-Brabant . . 168 De Residentiebode 175

De Gelderlander 169 De Tijd 176/181

VRIJZINNIGE EN SOCIALISTISCHE PERS.

Bldz. Bldz.

Algemeen Handelsblad 183 Nieuw Israëlietisch Weekblad . . 211

Amsterdammer (De) 187 Nieuwe Courant . . * . . . 212

Avondpost (De) 194 Nieuws v/d Dag 213

Dagblad van Rotterdam . . . 195 Opbouw (De) 215

Elsevier's Maandschrift .... 196 Oprechte Haarlemsche Courant . 217

Gids (De) 202 Provinciale Groninger Courant 220

Haagsche Post 203 Rotterdamsche Courant (Nieuwe) 221/223

Haagsche Courant 204 Telegraaf (De) 224

Haarlem's Dagblad 205 Tribune (De) 231

Ingenieur (De) 205 Utrechtsche Dagblad 232

Journalist (De) 206 Vaderland (Het) 235

Middelburgsche Courant .... 207 Volk (Het) 236

Middenstandsbond (Alg. Weekbl.) 209 Vragen des Tijds 238

Neerlandia 210 Vrijzinnige Democraat (De). . . 246

BUITENLANDSCHE PERS.

Bldz. Bldz.

Aftonbladet 248 Manchester Guardian (The). 270

Banner (The) 248 Morning Post 271

Banier (De) (Chr. Weekbl. v. N.-I.) 249 Nieuws v/d Dag (Het) v. Ned. Indië 272

Ref. Kirchenzeitung 253 Ons Vaderland (Dagblad Vlaam-

Belgische Pers 256 sche partij) 276

Fransche Pers 256 Onze Toekomst 277

Zweedsche Pers 256 Pester Lloyd 283

Burger (De) 257 Svenska Dagbladet 284

Frankfürter Zeitung 257 Standaard (De) (Belgisch Orgaan) 285

Grand Rapids Press (The) . . . 258 Westen (Het) 286

Hongaarsche Heraut (De) . . . 259 Volkstem (De) 288

Kölnische Zeitung 264 American Daily Standard (The)

Libre Belgique (La) 266 (Chic. 111.) 289

Locomotief (De) 269 Diversen 290

VARIA.

Bldz. Bldz.

Rede Burgemeester Maassluis . . 291 Leven en Arbeid van Dr. A. Kuyper 310

Herdenkings-ure Antir. Kiesvereeni- Bon op Leven en Arbeid van Dr.

gingen met plaatsnamen waar A. Kuyper, door Ds. W. F. A.

deze gehouden zijn 294 Winckel 317

Gedichten 302