Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

zonder welke extenfie de gemelde Extraden niet zullen werden aangenonen, en is gerefolveert deze te deen drukken en by alle Notarisfen rond te zenden, om te (trekken tot baar naricht.

Aldus gerefolveert den 27 Juny 1777. prefént alle de Heeren Burgemeefters.

Ter Ordonnantie van Haar Ed: Gr: Achtb: voornoemt.

(w geieekent*)

A. van SLINGELANDT.

Sluiten