Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS

Reglement by de

1-1 eer en Weesmeefteren der Stad Amfterdam beraamt, waar na de Suppooften zig moeten reguleeren.

Art. I.

"PJe Suppoosten zullen vdn de pennin^ gen, welke uit de Oost - Indien 9 weegens Boedels aldaar aan de Weeskamer gedevolveert,'tzy ter Adminiftratie van de Weeskamer alhier, 't zy ter afgifte aan de daar toegeregtigdens geremitteert en ter Weeskamer opgebragtworden, eenmaal trekken en genieten een vierde ten honden, en van de contante penningen, welke door hen lieden ontfangen werden in de Boedels welke hier te lande aan de Weeskamer zullen devolveeren, als meede van zodanige contante penningen welke geprovenieert zyn van de goederen en effecten, welke uit voormelde Boedels, om dezelve tot liquiditeit te brengen, verkogt moeten worden, eenmaal C 3 trek-

Sluiten