Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cp?

deele aan, of hy zal myn armen Vader nog ge-» lukkig rnaaken. Gy kunt ligt begrypen , dat ik tegenwoordig by dit alles vol ben van vreugde.

Ik weet, gy zult u met my over dit gelukkig vooruitzicht verheugen , welk naar myne godagten allerzekerst van een gunïïig gevolg

zal wezen. Ik wil juist niet zeggen, dat

dit het uitwerkzel van myn lierzang zyn zal; maar dat de es braave man zich onder ons met der woon neder zet, is zekerlyk eene zeer heugchelyke gebeurtenis. Ik denk, dat Juffer Branville wel rasch hier zal komen, en dan zal ik waarfchynlyk ook wel mede naar de abdy

gaan: Doch voor het tegenwoordige moet

ik my haasten om dezen brief te fluiten, wapt de bewuste lierzang, waarin de deugden van dezen waardigan Vriend dienen vermeld te worden , behoort ten minilen vier vellen mediaani papier te beflaan:— Ook moet ik myne griekfche Herders - zangen nog in het net fchry^en ,

om ten zelfden tyde te kunnen overleveren. ;

De hemel geve , dat by een man van'fmaa^ en geleerdheid zy, en behaagen fcheppe in dit zoort van zamenftel' Maar helaas! myn Vader verbeeldt zich, dat een ieder met zyne oogen liet, en met dezelfde partydigheid oordeelt.

a 5 Het

Sluiten