Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(45)

VYFDE BRIEF.

Vrydag, 14 Augustus.

4 ch! myne Vriendin! hoe zal ik dien eerlozen deugniet, dien gruwzamen Branville naar waarde verfoeien! — Helaas! dat reistogtje, welk hy voorftelde, was de ondeugendfte aanflag, die men zich verbeelden kan, om uwe arme Fanny te verleiden — uwe Fanny, die zonder tusfchenkomst der voorzienigheid, welke my een middel aan de hand gaf om dezen affchuwelyken booswigt te ontvlugten, allerzekerst zou bedorven geweest zyn! — En echter , dank zy den Hemel, ik ben nog onfchuldig en onbefmet! — Maar, ach! myne Lucia, welke woorden kan ik vinden, om u myne uiterfte droefheid te fchetfen, toen ik thuis komende myn armen , myn waarden , doch zoo deerlyk misleidden Vader uitermate ziek vond! — Waarlyk, ik vrees voor hem, zoo geweldig en gevaarlyk is de koorts, die hem

heeft

Sluiten