Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Hemel bevelende, kwam ik, zonder éénig mensch te ontmoeten, aan het klein afgezonderd verblyf van uwe oudé braavè Htggim, welke gy, myne Lucia, u thands ongetwyffèld volkomen zult herinneren. — Ik klopte al vry lang, eer ik gehoor kreeg, want de vreêzame "nwooners van dit afgelegen hutje waren zeker, iyk nog in hunnen diepen flaap , zynde het toen omtrend twee uuren in den morgen. Eindelyk opende de oude vrouw een boven- ventertje, en ik hoorde haar roepén, „ wie klopt daar.?'»

„ goed volk," antwoordde ik, „ dat ü

goede^tyding komt brengen van uwe dochter

Salfyi" en op het öogenbiik kwam dé

braave vrouw Higginsmn beneden huppelen

Aanftonds gaf ik haar den brief van haar dochter over, en na het lezen van denzèlven] en na dat ik myn vermomd gewaad had afgelegd, vloog, het goede mensch naar my toe „ Ach! Juffer Fanny , hoe blyde ben ik, dat

ik je zie!" en ih ëénën adem deed zymy

wel honderd vraagen over hare waarde jLgei

ze^T' TMAt daarraede *W« ^;fk

zeide haar de reden waarom ik zoo laat in oJ

» U, die Ondeugende konstgrepes-

vaiï

Sluiten