Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ti6 )

TIENDE BRIEF.

Grimjlon Hou ft.

Gister, myn waardlte,kwam ik by myn Tante, die my oogenbliklyk naar eene kleine kamer toezond, welke zy met den naam van kleed- kamer verwaardigd heeft. Zy ontving my met eene zeer flaatige houding , terwyl uwe arme Fanny, die gy wee?, dat van natuure wat bloode is, voor haar ftond te beeven, als of zy een misdaad begaan had, met zich onder hare befcherming te begeven. Zy bekeek my naauwkeurig van het hoofd tot de voeten, en veranderde nu en dan, naar ik merkte, van1 kleur.

Zoo Francyn — (met een deftigen toon) —

gy zyt dan eindelyk gekomen! gy zyt

veel kloeker dan ik gedagt had. Wel kind, wat hebt ge u verhit met ryden, dat ge zoo rood ziet als een kalkoenfche haan? — Heb je altyd die kleur van eeü boeren -werkmeid op'

je

Sluiten