Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( U7 )

je wangen? of mogelyk zyt ge wat warm van het ryden. — Hebt ge beneden al eenige verfrisfching- geaomen zedert dat ie hier gekomen bent? — Wy hebben in de boven kamer al over een uur gegeten."

Ik zeide haar dat ik nog niet eten kon, om dat ik half bevroren was van het ryden in de Ci eeuw.

» WeI z<>o!" hernam zy, „ ik had zulke keurigheid niet verwacht van een meisje, dat in het IFelfer — gebergte is opgevoed: maar, kom aan, myn dienstmaagd Monfon zal u de kamer wyzen, die ik voor je gefchikt heb, en dan moet ge maar na beneden gaan om thee te drinken. — Ik ben nu, zoo als je ziet, ergens mede bezig." — Zy was aan het opzetten van een nieuwe muts voor de fpiegel - „ maar hoor eens, Fmncyn, ik moet het je nog eens zeggen, je moet ter dege oppasfen van de harten5 van myn dochters niet met je belagchelyk uneksch of Latyn te vergiftigenJ"

Ik zeide haar zeer onderdanig, dat ik myn uiterfte best zou doen om haar en myne nichten te verpligten: - dat ik hoopte, dat zy benevens myn Oom gezond waren.

» Je ^jten, zoo als jy ze noemt," zeide H 3 zy

Sluiten