Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Myn Tante riep my dan beneden om iets dat zy in de beste zykamer, waar dees beminnelyk'e vreemdeling op een rustbank nederlag, heb> ben moest. Hy fcheen zeer zw7aare pyn te hebben , zag 'er zeerbleek uit, en zyn hoofd bloedde nog by aanhoudendheid.

„ Francyn," zeide myn Tante die met myne nichten bezig was om linnen tot zwagtels te fnyden, tegen dat de Chirurgyn zou komen f

haal eens een ander kusfen — haast u wat-** hoe beeft ge zoo?".

Ik vloog om het kusfen. — Ik vond de meiden op de trappen, bezig zynde om de beste flaapkamer in orde te brengen. — Mónfon luisterde my zagtjes in 't oor — „ 'k heb myn Mevrouw nimmer, zoo lang als ik by haar gewoond heb, zoo vriendelyk gezien. — Ik hoor dat dees fraaie Jonge Baron ,?og een vryer is. Wel nu, hy kan kiezen die hy hebben wil, Juffer Caroline, of Juffer EmiliaV

?) ja, Ja," zeide ik al grimlagchende,„ wie weet, wat 'er nog gebeurt?" - Waarlyk ik heb ook myn Tante nimmer zoo genoeglyk gezien, ais na dat d't droevig voorval gebeurd is, 't geen zou men zeggen tegenftrydig is : - Ik bragt dan het kusfen beneden, en ging zeer

zagt-

Sluiten