Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 153 ƒ

de naar myn ellendige legerftede kruipen, om den Hemel te bidden, dat myn hart bewaard blyve voor het geen ik vrees, dat welhaast al re folterend zyn zal voor de rust van uwe arme ongelukkige

Fanny. >

N. B. 'Er zyn na dezen brief drie weeken verlopen, in welken Juffer Belton de briefwiffeling met hare vriendin onderhield; maar terwyl die brieven niet dan voorbeelden opleveren van de tergende behandelingen der familie, by weike zy woonde, en tevens een verhaal behelzen van de bezoeken in de kamer van den Heer Belford, die gelyk zyn aan de vorigen, in dezen laatflen brief mede gedeeld, heeft de uitgever geoordeeld, best te zullen doen, met dezelven achter weeg te laten, en tot een volgenden brief over te gaan.

K 5 DER-

Sluiten