Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 184 )

myn ernftig befluit, zullen 'er nog wel traanea

vloeijen. Doch laat ik nu naar bed gaan^

het is al vry laat in den nacht- Vaarwel, Lucia Ik ben Uwe opregte Vriendin,

F. B.

P. S, „ Wat zal 'er nu nog volgen?" Zult gy vraagen. Wel, Lucia, nog ééne aanmerking. Dezen namiddag zeide myn

Tante aan den Heer Belford, dat zy hare dochters thuis zou laten om hem morgen gezelfchap

ce houden. Hoe fchandelyk gaat zy met

deze meisjes te werk, in hoop van den Heer

Belford in het net te krygen. Maar het

is tyd, dat ik myn pen nederleg, om geen gevaar te lopen, dat ik dezelve, in plaatfe van Inkt, in gal doope. — Vaarwel

Sluiten