Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( lp; )

men van den maakyd, en hoopte , dat die naar myn genoegen geweest ware.

Ik gaf haar daaromtrend een voldoend antwoord, en zeide tevens, dat. ik befloten had dezen achtermiddag naar JV< — te gaan , welk

zy my zeide een uur of negen daar van daan te

wezen. „ Maar myn lieve Juffer," zeide

zy , „ het is zoo inagtig warm, je zult het je beklaagen om zoo vroeg te gaan ; je z-elt omtrend braaden in de zon. My dunkt, het was beter, dat je hier eerst bleeft thee drinken,en dan zal het een vermaaklyk tourtje voor je zyn, om ïn den koelen avond te. ryden." Tot dit voordel gaf ik zeer onbezonnen myne toefte omring, en beitelde tegen den avond de thee. —. Zoo als ik,omtrend met thee drinken gedaan had,' bood zich de gelegenheid van een Chais aan , daar ik ook gebruik van maakte , gaande ik met veel deftigheid daarop zitten, terwyl de knecht, dien ik om zyne gedienfiigheid niet naliet uit myn beurs te gedenken ,my metallerleiebuigingèn uitgeleide deed, en weg reed ik, terwyl de paarden de zweep kregen.

Waarlyk, Lucia, 'er is in het denkbeeld van vryheid iets, welk den mensch ongemeen oevalt; in'deze oogenblikken kan ik u in ernst zeggen, dat N 3 ik

Sluiten