Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 201 )

vervorderen. — Hebt medeiyden met my.'' „ Zie daar dan," zeide de eerfïe, terwyl hy my twee Schellingen toewierp , „ neem dat om het tolhek te bataalen, en loop verders naar

den duivel. Maar, hoor nog een woordje —.

hier keerde hy te rug — jy bent jong, en daarom zei ik jou eens vooral een goede raad geven: — draag in het toekomende zorg, dat ge uw geld nooit weder in een openbaare herberg vertoont." —■ En op het oogenblik vloogen zy in een vollen galop voort. Zy hadden, naar ik merken kon,(want daartoe was het nog licht genoeg) beiden zeer fchoone paarden, en waren als edelluiden gekleed.

Zoodraa zy vertrokken waren, kwam de ara-e voerman by my, en verzogt my, dat ik toch wat bedaaren zou. „ Denk eens, Juffer /'zeide hy, „ wat is het nog een zegen, dat zyje Koffertje niet van de Chais genomen hebben; dit vreesde ik alle oogenblik datzy doen zouden. Ik geloof in ernst, dat ik deze twee gaauwdieven

in de herberg te L heb zien zitten."

Om u de waarheid te zeggen, Lucia, ik geloof, ook dat ik dit ongeval aan myn eigen dwaasheid te danken heb. Ik herinner my, dat deze gaauwdieven , zoo als de voerman zegt, in de herberg N 5 ' wa-

Sluiten