Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. BRIEF.

Daventry, 15 van May.

^Tïer dagen 'zyn 'er verlopen , Vriendin, zev dert den .laatften brief van uwe Fanny., — ïk heb in deze laatfte achtenveertig uuren zoo veel te leur ïïelling ondervonden, én zoo vee! kommernis uitgedaan, dat ik nog niet in Haat geweest ben myne verwarde gedagten te versameien ! — Maar , om den draad van myn laatften brief weder op te vatten , moet ik u zeggen, dat ik den volgenden morgen een beïïuit nam, de waardin om haren byftand te verrocken. ■— Ik trok de fchel,en op het oogenblik kwam Sufan binnen met het ontbyt voor my- —1— ïk zeide haar, dat ik haar Jufvrouw gaarne wilde fpreken 5 doch deze voorkwam in. eigen perfoon myne boodfchap, door zelve re S komen vraagen, hoe ik voer, en hoe ik gerust kadi

*° * A 16

Sluiten