Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fn7 3

Vriendin, noch de-boerfche tafel, welk den

behoeftigen kwelling geeft : Neen ,

„ maar het. zyn*de verfmaadingen , die hy, fchoon zyner verdiensten bewust, van den on-

waardigen lyden moet." Bovendien is 'er

nog eene andere reden, die my het te rug kee-

ren naar Grim fton houfe belet. : De bemin-

Jykfte der mannen is immers aldaar, en aan dezen, vrees ik, isuwe Fanny niet onverfchilli*. _J en terwyl zyn verheven rang eene onderlig vereeniging verbiedt , dan is het ook , dunkt my, zeer voorzichtig, zyne tegenwoordigheid te vermyden.

Nu kwam 'er eene oude vrouw, die 'er zeer leelyk uitzag, te voorfchyn , die my zeide dat zy eenige dingen kwam koopen , die Tuf vrouw P haar gezegd had, dat ik af handig wilde maaken. — ,k bood haar de *

lubben, aan; zy bekeek het van rondsom zeer nauwkeurig in een diep flilzwygen , en nadat zy zeer naauw gedongen had, raakte wy e»de,yk de verkoop voor zeven

Vriend~da/ r ^f* my onêe^yffeld , Vriendin, dat ,k van deze dingen op zoo eene

vyze moest affiappen ; daar een zoo kost "l e Japon en zulke fyne kant uwe Fm„y nog'ved 0 5 Jaa.

Sluiten