Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- B E R I C H Té

len te brengen; of wel dit oyerblyfr fel van dat geloof aan Spooken, welk^ zich uit de eeuwe der duisternisfe in ©nze dagen van tusfchenlicht heeft ingedrongen, weder terug te ftooten. — Met andere woorden : men vertrouwt , dat deeze Vernaaien zullen doen zien , hoe dikwerf het alleen onze eigene verbeelding, — een bloot geval, — booze menfchen zyn,, waarin wy het krachtigst bewys meenen te vinden voor de verönderftelde onloogchenbaar-bovennatuurlyke wer»

kingen van geesten. —

Dat by dit ftukjen ook geleezenworde henning's voonreflyk boek over Droomeri) Gezichten en Geesten* zieners! ®-

Sluiten