Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

I. Van een /pook, het welk eene deur , die niet alleen gefloten, maar ook yan linnen gegrendeld was , van luiten opende ,<en eenen openlaar e» lochenaar van fpooken yerl aasde.

Bhdz. r.

II. Bewys , dat een mensen zig in de daad zomwylen op twee plaatzen tevens kan laten zien . . i5.

III. Van een brommend /pook, hetwelk ééns eene andere fpookgedaante op het middennagtsuur eenen yreeslyken fchrik aar joeg . . 24?

IV. Fan eenige honderd fpooken , die in eene kerk , in West Pruisfen, hunne z.eer wenderfyke■ en nogthans natuurlyke rol [peelden , . jjj.

v. Van eene wezenlyk overledene ma* trocne, welke, onmiddellyk na hare begraaf nis weder levende in haar fierfl>ed lag. . . . 4$.

VI.

Sluiten