Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. u

XII. Van den [pokenden geest eens zelfmoor der s% die zig in het. dorp Jerchel des avonds liet zien Bladz. 98.

XIII. Van eenen overleden koopman te Marfeille, die nog in den dood zyn huisgezin kwelde m . II0>

XIV. Van eene kraamvrouw, welke onmiddelyk na haar en dood [pookte, om een'' kwaad man, die haar in haar leven veel verdriet aangedaan had, te yer[chrikken . Xijf.

XV. Van een [pook, het welk na dertien jaar en tus[chen vier muur en gemet» zeld te zyn geweest, nog zingende [pookte , . . I2-

XVI. Van een ver[chynzel, het welk den geestenziender billyk tot het gelooven aan fpooken had moeten hekeeren, en evenwel niet bekeerde. i43t

XVII. Geleurde zaaken, welken onzen effchuw voor menschlyke lyken, gelyk ook het volks • zeggen

fchym

Sluiten