Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen; f

hem aangelegd was, floeg, dan weder op eene betekenende wyze aanzag , de fchouders op. trok, cn twee vingers op den mond lei.

Pope nooit aan de mogelykheidvanfpooken. geloofd hebbende, kwam ook niet eens op de gedagte, dit verfchynzel voor iet an. ders, dan een' werklyk mensch te houden. Het verdroot hem veelmeer, zyn fchietgeweer zo te zien veragten en belachen, en wel te meer , hoe minder het den menfehenvriend met lm doodfehieten ernst was geweestPo pe dage oudertusfehen , dat hy even. wel nog eens moest beproeven, of hy zyncr' fchynbaarc bedreiginge eenig gezag kon geven, en den eigenzinnigen zwyger eene onwiïiéke««' rige oplosfing van het raadzelafpersfen\ voornaamlyk daar de gebelde bediende nog fteeds vertoefde, re komen.

„Myn heer! -riep hy den Spanjaard, oa eenen ernftigen en fbaffen toon , toe — geen fchamper glimlachen! fit ben heer van&het huis; als zodanig een verwagt ik een antwoord, of ik fchiet u overhoop."

Zonder een gelaat te vertrekken, floeg de A4 fteeds

Sluiten