Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e stellxkgen: xt

Pope kon zyne verwondering over dit gezegde niet verbergen, en vraagde, waarom men hem niet reeds voor lang. van het daaizyn van dit fpook in her huis kennis gegeven had ?

„ Wy vreesden, uwen dienst te zullen moeten verlaten _ kreeg hy ten antwoord m^mrn en bevinden ons in denzelven veel te gelukkig, .dan dat wy ons aan het gevaar zouden blootftellen, van plotfelyk ons affcheid te bekoomen. «Zomwylen kwam het ons ook waarfchynlyk voor, dat welligt dit u welbekend huis-fpook juist de oorzaak zy , waarom gy eiken nieuwen dienstbode aanftonds by het aanvaarden van zynen dienst zo ernffig vermaant, voor geen fpooken te vrezen."

Pope ftond diep in gedagten, zonder te weten, wat hy zou antwoorden. Op het oogenblik vermoedde hy, dat misfehien zyne huisbedienden onder elkander hadden opgemaakt, zyn ongeloof aan fpooken een weinig op de toets te ftellen ; maar te zelfden tyde verzogt hy by zig zeiven, zynen goeden geA 6 troii-

Sluiten