Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s p ' 'O ; o fe¬

il.

fywys, dat een mensch zig in de daad

-

zomwylen op twee plaatzen tevens kan laten zien.

Nog weinige jaaren geleden , woonde te Magdenburg de wel bekende Iandmeeter me iN-eke, die op eene ontegenfpreeklykewyze de kunst verftond, om zig, zo als. hy gaat en ftaat, op twee onderfeheiden plaatfen te laten zien. Ik zal alleenlyk twee hier ter plaatfe behorende gebeurtenisfen yan hem verhalen, welken het bovengezegde op de overtuigendfté wyze ftaven.

Hy reed eens met zynen' bedienden,, dien hy even in zynen dienst genomen had, ter Had uit, om zig ter verrigtmg van eenige zaaken naar een naburig landgoed te begeven. Hy was even de poort uit, en buiten de vestingwerken van Magdeburg, ais hy zig herin.

Sluiten