Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER.TELLI N G 8 tf« 21

den aanprees, ten einde dc gelegenheid om tc fteeleu waartcnemen, kwam ■ met"dit oogmerk onder anderen ook'in het huis van den landmeeter, die juist gereed fts>nd3 om uit te gaan. Deze deed hem teritond heen gaan, en ging ondertusfehen zelf de kamer en het huis uit. —■ De dief had opgemerkt, dat de landmeeter by het uitgaan vergat, zyne kamerdeur te fluiten, en nam aanflonds voor, zig deze omftandigheid . te nut te maken. Eerst lette hy op, waarheen de landmeeter zou gaan,en hem weldra eene andere ftraat ziende inflaan dagt hy veilig in zyn huis te kunnen terug keeren en zyn voorneemen uitvoeren. Hy kwam gelukkig, en — zo als hy ten minflen dagt — ongemerkt tot aan de ongefloten kamer. In de onzekerheid, of 'er ook iemand mogt in zyn, klopte hy eerst voorzigtig een paar maaien. Tot zyn blydfchap werd dit kloppen door geen kom binnen! gevolgd, en hy draalde nu niet, deed de deurzagtjesopen, en trad binnen. Maar, o wee! met een' ys« lyken fchreeuw, en terwyl al zyn leden Adderden, ftoof hy oogenbliklyk het fpookend

vei»;

Sluiten