Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 4Ï

te lopen, als zy zig plotslyk door al deze gedaanten omringd zag. Het waren perfoonen van beiderlei geflagt, grysaarts, oude besjes, jongelingen en jonge meisjes, allen met ingevallen aangezigten. Zommigen waren enkel met wit laken omwonden , anderen hadden fchoone klederen aan, bezet met goud en zil» ver, zeer veelen hadden eene d'ragt, die voor Vyftig of honderd jaaren mogelyk in de mode was. Al deze menschryke gedaanten plaatHen zig op de ledige banken en Troelen in de berk , haalden gezang - boeken uit den zak, zagen na her lied - bord, en fchenen het aldaar aangewezen lied in dezelven optefiaan.

Op de bank, waarop onze vroome vrouw zat, hadden zig ook eenigen van de aankomenden geplaatst, en dezen waren zekere reeds overleden lieden , die voortyds hunne plaats hier gehad hadden ; waarvoor zy namelyk door onze vroome vrouw herkend werden.

Ondertusfehen bevond deze zig in den grootften doodsangst, beproefde andermaal om heen tc gaan, doch werd door de gedaante n rondom haar bedreigd,, daar te blyven».

Sluiten