Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VËRTELtlN&EK. $g

VI,

Bewys % dat zommige menfchen zig zeiyen dubbeld zien,

Jufvrouw L • . bezogt in het voorjaar 1796: eene vriendin haarer jeugd, welke in het Halberftadfche aan eenen economie-amptenaar gehuwd was. Het huis, welk deze haare vriendin niet haaren egtgenoot bewoonde , was, Van deszelfs cerfte beilemming af, op eene ongemeen kloosteragdge , en, zo men wiï, akelige wyze ingerigt. Men vond 'er nog de bchtfchuwe bouwwyze , welke voor kloosters ■gefchikt is — groote gaanderyen en zaaien; lange, duistere gangen, en eene mcnigtü gewelven. Zelfs ging de fpraak nog van eenen toegemetzelden onderaardfchen. gang , ia walken, onder de flangen en padden» ook C 4 zelfs

Sluiten