Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 S F O O K-

zelfs nagtgeesten huisvestten. Geen wondéfflc'rkalven, dat dit fteenen gebouw reeds zedert eene lang verlopen eeuw den naam had, als of het niet alleen des nagts, maar ook zelfs op den helderen dag, daarin fpookte.

Jufvrouw L . . , die niets minder, dan met vooioordeelen van fpookeryen befmet was, hoorde reeds van deze gerugtcn, vóór dat zy de nieuwe woning van haare vriendin ooit gezien had. —p— Deze bragt haar kort na haare komst ih wyduitgeftrekte fpookhosken fond , en wees haar by voorraad het vertrek aan, dat voor haar beflemd was. Schoon men een wél verlicht woonhuis in nieuwer fmaak veel liever had gehad , fpotten nogthans beiden met de zwakheid van zo veclcn van haar geHagt, welker zaak het niet zouzyn , met geesten en fpooken onder één dak te wonen.

- Den volgenden avond , wanneer uit debuurt , ter ccre van Jufvrouw L . . eenige vriendinnen en vrienden verzogt waren, viel het gefprek ook toevallig op de fchrikbeelden en geestagtige mede- bewoners van het huis.

Héti

Sluiten