Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VS RTELLtNGEN» ?9

vel zeiven duidelyk en klaar gezien hadden, vonden het ondertusfehen zeer belachlyk, dat zommige heeren, die geleerd , cn in verfcheiden gelegenheden akyd verftandigerdan zy wilden zyn, de dadelyke tegenwoordigheid van dezen duivel in hun bosch nog in tvvyfel trokken. De fchout, die eens gelegenheid, had gehad dit gedrogt van naby te zien, en 'er byna handgemeen mede geworden was, befchreef zyn geval met de volgende woorden.

„ Ik moest des morgens vroeg in het bosch wezen. Wyl men my wegens den boschduiyel , die 'er zig thans in ophoud , ernstig waarfchoude, wagtte ik my wel, zonder een fcherp geladen geweer in het bosch te gaan. Ik was 'er nauwlyks een endwegs in , of ik werd het gedrogt reeds gewaar. Het zag uit, als een door de zon zeer verbrand , naakt, vreeslyk wild mensch. In den regten voor-; poot had het eenen langen dikken knuppel, aan welks einde eene aks of foort van byl was. Ik fchrokby dezen aanblik geweldig. Ondertusfehen vatte ik weldra weder moed, lei het geweer aan, en wilde het doodfebieten.

D 4 Maar

Sluiten