Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. T,7

«en afwerpen. Deze val van het dekze! was waarfchynlyk door de reizigers het eerst gehoord. Hierop had de magtlooze grysaart zig allengs in de kist opgcrigt, om er uit te flappen. Het lang doodhemd, waarin hy gevonden was, en zyne groote matheid waren hem hierin zeer hinderlyk geweest, zo dat hy met de kist van de .fchraagen gevallen was. Van daar het tweede geraas en fleunen.

Gelukkig had de goede natuur van den ouden , gedurende dei] dnedaagfchen doodilaap , nog even te regten tydc nieuwe levenskragten verzameld, en was op die wyze het ter aarde befleHen voorgekomen. Eenige uuren laater — en het ware met het leven van dezen mensch gedaan geweest, wyl men byna gereed was, om den grysaart naar het graf te dragen* De weder verrezene verblydde zig, onaangezien zynen hoogen ouderdom, van gaufcher harte over het hem wedergefchonken tweede leven. Hy leefde nog vserfcheiden jaaren vergenoegd onder de zynen, en dankte de Voorzienigheid dagelyks, dac dezelve hem voor het fchriklyk

nood-

Sluiten