Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. q$

zig een weinig te bedenken, zogt zyne muts weder, en dagt by zig zeiven: waarfcbynlyk heeft de fchalk zjg gebukt en daardoor de Hagen ontduikt. Dit zal hem voor de tweedemaal njet gelukken. Ik zal dan zo digt langs den grond flaan, dat hy zyne ftraf niet zal ontgaan.

Nu ging hy, met de muts op het hoofd, verder, en fchermde by elke fchrede , die hy deed, met zynen ftok'om zig heen. In de daad fcheen het nu ook den gezwindften onmogelyk te zyn, aan de muts van herzlieb te komen , zonder oogenbliklyk door eenen gevoeligen itokflag daarvoor gekastyd te worden. En wat gebeurde niettemin ? *m Men ttok hem tot zyne groote verbaasdheid de muts weder van het hoofd. Hy floeg, om den fpotboef wél te treffen, digt langs den grond , doch ~ raakte hier ook geen mensch. Ook hoorde hy niemand, en 'er heerschte, zo voor als na , rondom hem middennagtsftilte. Hy zogt zyne muts, doch vond ze nergens. Eene koude rilling had hem fchier overvaüeni Ondertusfehen boezemde do

vuu-'

Sluiten