Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 SPOOK-

te zelfmoovders van die , welken eenen natuurlyken dood fterven , lioofdzaaklyk alleen daarin onderfcheiden zyn, dat de laatften aan eene krankheid des lichaams, doch de anderen aan. eene krankheid der ziele fterven.

De zwaarmoedige zelfmoorder is het geen de krankzinnige in het dolhuis is. Beiden worden door hunnen kranken geest tot ongeoorloofde, dolle daden vervoerd. Beiden kunnen in eenen even hoogen trap ons haitlyk betreuren waardig zyn , en, even als in het algemeen elke zielskranke , ons' innig medclyden verdienen.

Hy, die als geheel wellustig mensch, door de overmaat van eeniggenot,zyne gezondheid verderft, en op die wyze zyn leven verkort, is' deze veel minder een zelfmoorder, dan het "dezulken zyn , welken in hunne zielskrankheïd alleenlyk gewelddadiger en plotslyker hun leven verkorten?

Waarom zegt men dus niet te minder, lioofdzaaklyk, alleen van de cigenlyk zogenoemde zelfmoorders , dat zy de magt en vryheid hebben, om uit den dood tor?ons leven-

Sluiten