Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 11$

wie gebeld heeft :-want daar is geen mensch by het lyk." .

Hy had nauwlyks uitgefproken, of'er werd voor de derdemaal gebeld, en wel veel fterker, dan te voren. Beiden verfchrokken en fidderden als een blad. Dan het was immers heldar middag , en men begon zig billyk over deze vreesagtigheid en kleinmoedigheid tefchamen. Jan, die wel een man, maar echter zeer vreesagtig was, greep eindlyk de hand van de bevende julia, en verzogt haar, hem te verzeilen, j Zy belooftle .het; en nu gingen beidon, hand aan band, .tcrwyl hunne harten van angst klopten, aan het onderzoeken. - Zy ftieten voorzigtig en benaauwd de deur van het fpookvertrek eerst voor zig open, ten einde van bulten te zien, of de doode ook nog wel wezenlyk dood in het bed lag. . Niet alleen lag hy 'er nog in, maar beiden kwam ook by het fcbielyk opftoten der kamerdeur de lyk-reuk onloche'nbaar tegen.

Zy waagden het eindlyk in de kamer te gaan, zagen verwilderd in dezelve rond, en werden volkomen overtuigd , dat niemand

an»

Sluiten