Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IT4 S P O O K-

anders, dan een fpook, aan de bel van dit menschledig vertrek kon getrokken hebben. Met eene koude grilling verwyderden zy zig, en liepen naar het kabinet van hunne mevrouw, de weduwe, om haar deze nieuwe maare te brengen.

Mevrouw was eene dame van verfland, die zig geenzins door den fidderenden verhaler eenige vrees liet aanjagen ; maar drgt, dat men , denk lyk , of de ooren ©f de oogen niet wél opengedaan zou. hebben. Zy ging nu zelfs in het fterfvertrek van haaren egtgenoot, ten einde met eigen zinnen te onderzoeken, en beval , dat men haar zou volgen.- Zy waren byna aan de kamer van den overledenen , toen 'er weder gebeld werd. Men ft iet de deur fchiclyk open; het lyk lag gerust, en met de doodkleur overdekt, opliet bed; by het inkomen zag men zeer duidelyk, dat de koord en de kwast aan dezelve zig nog bewogen , en evenwel was 'er geen mensch jn de kamer.

De verbaasdheid van mevrouw, en van die baar verzelden ,ftceg nu tot den hcogften tóp.

Al-

Sluiten